ที่ตั้งสำนักงาน :

181 / 1 หมู่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50120 

โทร. 053-398012

 Emial : thetropicalmedicalgroup@gmail.com

Social Media